Previous
Next

กิจกรรมของเรา

การสร้างสื่อ GamiFicatou ดึงดูดนักเรียนยุคดิจิทัล

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค

จัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 100 ปี

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567