วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

RATTANAKOSIN TECHNOLOGICAL COLLEGE

ตั้งอยู่เลขที่ 95/151 ซอยแจ้งวัฒนะ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

02-521-3950

02-521-4463

info@r-tech.ac.th